Rusija odobrila oduzimanje imovine od rođaka osoba optuženih za korupciju i njihovih poznanika

0
11

Ne samo rođaci, nego i poznanici optuženh za korupciju mogu snositi sa njima solidarnu odgovornost za izvršena dela.

Ustavni sud RF smatra da ovakva mer ne protivreči Ustavu i oduzimanje imovine može se vršiti, ne samo od supružnika i maloletne dece korupiranih činovnika, nego i od njihovih poznanika i daljih rođaka.

Ustavni sud je naveo da je ova mera „usmerena na efektivno suprotstavljanje korupciji i zaštitu ustavno značajnih vrednosti“.

Ruski činovnici su obavezni da deklarišu potvrde o prihodima, imovini i velikim rashodima. Isti zahtevi se odnose i na njihove supružnike i maloletnu decu.

Kao što je poznato, svi ljudi su poznanici „nakon nekoliko rukovanja“. Zbog toga će Ustavni sud jasno postaviti pitanje: do kog „kolena“ se širi solidarna odgovornost čoveka za postupke njegovog korumpiranog poznanika?

U statusu poznanika

Ova odluka suda je izazvala veoma ozbiljne sumnje i bojazni da može odvezati ruke organima vlasti za dela, koja će sama po sebi kršiti prava građana, brine se zamenik rukovodioca katedre ustavnog i administrativnog prava VŠE Ilja Šablinski.

„Krug poznanika može biti koliko god širok. Krivično-procesualni kodeks ne sadrži takav pojam kao što je „poznanik okrivljenog“. Nejasno je zato po kom osnovu će istražitelji sravnjivati poznanike sa saučesnicima optuženog za korupciju,“ rekao je on za Sneg.tv.

Intuitivno je jasno da Ustavni sud podrazumeva situacije, kada jedan čovek predaje imovinu, pribavljenu nezakonitim putem, drugom čoveku na odgovorno čuvanje. Na primer, moli kako bi njegov Mercedes stajao u garaži kod poznanika, i plati mu za to neku novčanu ili naturalnu kompenzaciju.

Ali da li to znači da je taj poznanik upoznat da je Mercedes pribavljen nezakonito i zbog toga i sam postaje saučesnik okrivljenog?

„Organi vlasti mogu oduzeti i prebaciti u prihod države taj Mercedes, tu nema sumnje. Ali kod mene izaziva veliku sumnju ako bi istražitelji hteli da oduzmu i garažu, koja pripada poznaniku vlasnika automobila. Jer na taj način oni prosto mogu da sakupljaju kradenu sumu, prosto vodeći se činjenicom da poznanstva nekih ljudi sa optuženim,“ smatra Šablinski.

Teški su naši gresi

Odluka Ustavnog suda otvorila je Pandorinu kutiju sa neočekivnim i veoma teškim posledicama, slaže se pravnik, stariji predavač RANHiGS Adrej Nekrasov.

„Da kompetentni organi treba da imaju pravo da zahtevaju od nekog građanina potvrde zakonitog prihoda i uplate poreza, to je normalna praksa svuda u svetu. Ali da je Ustavni sud podržao prokuraturu upravo u toj formi, to je tužno,“ rekao je on za Sneg.tv.

Po mišljenju pravnika, „katastrofa primene zakona“, koja je izazvana odlukom Ustavnog suda, nalazi se u tome da sada kompetentni organi mogu koristiti svoje pravo u cilju, koji nema veze sa deklarisanim zadatkom „efektivnog suprostavljanja korupciji“.

„Recimo da su kod drugarice ljubavnice tetka poznanika optuženog pronađena novčana sredstva ili materijalne vrednosti za koja se ne zna odakle potiču. Onda ona podležu oduzimanju od strane države. Međutim, pitanje je u kom svojstvu će ona biti konfiskovana, kao imovina optuženog, koji je na početku lanca, ili kao imovina, nezakonito pribavljena poslednjim učesnikom u lancu?“, govori stručnjak.

Nekrasov naglašava da u Rusiji, počevši od određenog nivoa vlast i biznisa, poreze plaćaju praktično svi.

Ali odluka Ustavnog suda stvara veoma široku mogućnost manevre za organe vlasti.

„Kompetentni organi sada mogu, ako žele, da šikaniraju bilo kog čoveka samom činjenicom poznanstva sa nekim optuženim. U nekim slučajevima, to se može pretvoriti u obično iznuđivanje, novca ili potrebnih dokaza,“ pribojava se Nekrasov.

I obrnuto, odluka Ustavnog suda može pomoći ovim ili onim korumpiranim licima da izbegnu kaznu za sopstvenu krađu, zbog toga što je moguće to „podvesti“ pod tuđe grehove.

„Uopšte nije isključena varijanta da će neka korumpirana osoba na visokom položaju pripisati svoju ukradenu imovinu nekom drugom. A, on, će navodno samo to „čuvati“. Za to se takođe upotrebljava konfiskacija, ali u tom slučaju je to manje zlo, nego otići u zatvor na deset godina,“ zaključio je pravnik.

Na osnovu jakih dokaza

Ustavni sud je doneo odluku nakon razmatranja žalbe bivšeg pukovnika Ministarstva unutrašnjih poslova Dmitrija Zaharčenko, a takođe njegovim rođaka i poznanika.

Oni smatraju da su njima nezakonito konfiskovali imovinu u iznosu većem od 9 milijardi rubalja, zbog toga što ne spadaju u kategoriju lica, koji su u obavezi da podrže zakonitost dobijanja potrošenih na to sredstava.

Pritom, sud nikada nije dostavio direktne dokaze za to da je imovina kupljena za sredstva nezakonito dobijena.

Tendencija za „širenje kružne politike“ se nametnula u Rusiji prošlo leto, kada je Državna Duma donela na razmatranje zakon, koji omogućava konfiskaciju imovine neplatilaca alimentacije čak i u tim slučajevima, kada je ta imovina registrovana na treća lica.

Kako je tada rekao za Sneg.tv. član društvenog saveta pri UFSSP Moskve Pavel Pjatnicki, u projektu zakona postoji čudovišna u pravnom nihilizmu fraza „ako postoji osnov za sumnju da imovina u suštini pripada dužniku“.

„To jest, vaša kuća ili automobil biće popisani samo po tom osnovu da je neko „pretpostavio“ da ste u dogovoru sa dužnikom,“ govori on.

Izvor: sneg.tv.

Постави одговор

Molimo unesite svoj komentar!
Овдје унесите своје име