Kontakti

Telefon redakcije BalkanRus.com: +381 64 910-95-62

E-mail: info@balkanrus.com

Adresa: 11070, Beograd, Bul. Mihajla Pupina, 10в